حساب های بانکی ما

بانک ملت : خانم معصومه پاکیاری
شماره حساب : 3116000065
شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۷۴۴۸۵۱۹۳
کد شبا
: IR180120010000003116000065

مدت زمان لازم جهت بررسی و تائید پرداخت های نقدی بین 1تا 7 روز کاری است .  لذا پیشنهاد ما پرداخت بصورت انلاین میباشد